Informatie voor pathologen

 

Algemene informatie :

 

 

 

 

      - Update ICD-O-3 november 2011 (verbeterde versie januari 2013)

      - International Classification of Diseases of Oncology, third edition (ICD-O-3) FIRST

        REVISION

 

       - 7th ed TNM and FIGO 2014

 

      - Colorectale letsels: Codering en classificatie vanaf 2020_CODAP

      - Borstletsels: codering en classificatie vanaf 2015_CODAP

      - Hoe milde/matige/ernstige dysplasie coderen in een tweedelig classificatiesysteem? CORR 2021

 

Informatie gecommuniceerd tijdens de Belgian Week of Pathology  (25 okober 2014):

'MINIMAL DATA SET TO OBTAIN OPTIMAL

REGISTRATION DATA FROM PATHOLOGISTS'

 

Link abstract (Dr. Mia Slabbaert, Dr. Harlinde De Schutter, Dr. Liesbet Van Eycken)

Link presentatie (Dr. Mia Slabbaert)

 

Wij danken de Belgian Society of Pathology voor de samenwerking.

 

 

 

Informatie i.v.m. opvragingsronde januari 2020 (deadline aanlevering 15/02/2020)