Online opleiding

 

Meermaals per jaar organiseert het Kankerregister online opleidingssessies kankerregistratie voor registratiemedewerkers.

 

Deze opleiding richt zich tot alle registratiemedewerkers, medisch secretaresses en/of artsen die belast zijn met of betrokken zijn bij het uitvoeren van de kankerregistratie in het ziekenhuis en reeds deelnamen aan de basisopleiding.

 

De opleiding wordt gegeven via Skype for Business en kan dus vanop afstand gevolgd worden.

 

Meer info via email aan training@kankerregister.org of telefonisch op het nummer 02 250 10 10.

 

Technische aspecten en praktische afspraken

 

 

In totaal duurt elke sessie niet langer dan 45 minuten.

Elke sessie behandelt een nieuw thema of een herhaling van een vorig thema.

Een sessie bestaat uit de presentatie van het onderwerp, bespreking van enkele praktische gevallen en om af te ronden een vraag-antwoord gedeelte.

Enkele oefeningen, alsook een evaluatieformulier, worden u later toegestuurd via een Google formulier. Op die manier kunnen we uw antwoorden op een eenvoudige manier verzamelen.

 

Programma 2020

De geplande data voor de Nederlandstalige opleidingen voor 2020 zijn: 20 februari, 21 april, 28 mei (herhalingssessie 'multiple tumoren'), 22 september en 26 november. In maart,  juli, augustus en december is er geen opleiding.     

 

Op 2 april gaat de volgende basisopleiding kankerregistratie door in onze kantoren in Brussel. In juni wordt een herhaling gepland van de voortgezette opleiding 'regisrtatie van gynaecologische tumoren'.

 

 

Presentaties sessies 2019

Sessie 1 & 4 : Registratie van urotheliale tumoren

 

Sessie 2 : Wat moet geregistreerd worden?

 

Sessie 3 : TNM-classificatie : Aandachtspunten

 

Sessie 5 : Incidentiedatum - Basis van diagnose 

 

Sessie 6 : Kankerregistratie - Kwaliteit & Feedback 

 

Sessie 7 : Wat moet geregistreerd worden? Herhaling 

 

Sessie 8 : Multipele tumoren

 

 

Sessie 9 : TNM Classificatie

  

 

Sessie 10 : Sarcomen

 

Presentaties sessies 2020

Sessie 1 : Incidentiedatum - Basis van diagnose (herhalingssessie)

 

Sessie 2 : Tweede herziening van ICD-O-3 en evolutie van hematologische maligniteiten