Opleiding

 

Basisopleiding kankerregistratie

 

Registratiemedewerkers kunnen een basisopleiding volgen die de Stichting Kankerregister organiseert, conform het Koninklijk Besluit dat de verplichte vorming van registratiemedewerkers beschrijft.

Tijdens een workshop komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder de definities en codeerregels van de kankerregistratie, de Internationale Classificatie van Ziekten voor Oncologie (3de editie), TNM-classificatie, ...

De basisopleiding wordt online gegeven.

De data worden via mail gecommuniceerd naar alle registratiemedewerkers en oncologisch coördinatoren van de ziekenhuizen.

 

 

 

Online opleiding

 

Sinds 2018 biedt de Stichting Kankerregister op regelmatige basis online opleidingssessies aan. Zo onderhouden we regelmatiger contact met u als registratiemedewerker van zorgprogramma's. Een bijkomend voordeel van dit type opleiding is dat u zich hiervoor niet fysiek dient te verplaatsen. Het doel is om sneller en gerichter in te spelen op uw technische en theoretische vragen betreffende de kankerregistratie.

 

 

 

Voortgezette opleiding

 

Naast de basisopleiding en de online opleiding, organiseert de Stichting Kankerregister ook op regelmatige basis een voortgezette opleiding, specifiek voor registratiemedewerkers, waarin een of meerdere topics extra belicht worden.


login
zoek