Basisopleiding Kankerregistratie

 

Meermaals per jaar organiseert het Kankerregister een basisopleiding kankerregistratie voor registratiemedewerkers. De basisopleiding vormt onze belangrijkste pijler voor het aanleren van de basisprincipes van de kankerregistratie.

 

Deze opleiding is gericht aan alle registratiemedewerkers, medisch secretaressen en/of artsen die belast zijn met of betrokken zijn bij het uitvoeren van de kankerregistratie in het ziekenhuis.

 

De opleiding wordt online gegeven en bestaat uit 4 verschillende opleidingssessies van telkens 2 uur. 

 

Meer info en inschrijvingen via email aan training@kankerregister.org of telefonisch op het nummer 02/250 10 10.

 

Tijdens een workshop komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder:

·         kankerregistratie: definities en codeerregels (alle variabelen van het MOC-formulier)

·         internationale classificatie van ziekten voor oncologie (3e editie)

·         oefeningen

·         TNM-stadiëring en andere stadiëringen

·         registratie van multipele tumoren