Cancer Fact Sheets

 

Introductie

De "Cancer Fact Sheets" beschrijven de incidentie en de relatieve overleving van de meest voorkomende tumoren in België . Elk rapport groepeert de meest recente incidentie- en relatieve overlevingsstatistieken volgens leeftijd, geslacht en regio: absolute, leeftijdsspecifieke, bruto en gestandaardiseerde incidentiecijfers, het cumulatief risico, de gemiddelde leeftijd op moment van diagnose, de TNM stadiëring, de trends over de tijd, de 5-jaar relatieve overleving en de bijhorende curves. De gegevens laten vergelijkende studies toe tussen de verschillende Belgische regio's alsook tussen de verschillende landen.

Gedetailleerde informatie over de bovenvermelde termen vindt u hier.

 

Download hier de rapporten

Voor het incidentiejaar 2021 zijn de volgende "Cancer Fact Sheets" voorhanden:

 

Hoe deze data gebruiken ?

De informatie kan vrij gebruikt worden met referentie  « Cancer Fact Sheets, Stichting Kankerregister, Incidentiejaar 2021, Brussel 2023 ».

 

 


login
zoek