Privacy

 

Stichting Kankerregister hecht veel belang aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. De bescherming van de persoonsgegevens die we verwerken vormt een cruciaal aspect van onze dagelijkse werking. Met deze privacyverklaring willen we op een toegankelijke en begrijpelijke manier communiceren hoe de Stichting Kankerregister met persoonsgegevens omgaat. Binnen de Stichting Kankerregister is een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO) aangesteld, die bereikbaar is op volgend emailadres:

dpo@kankerregister.org

Voor meer informatie over deze verklaring of andere vragen over privacy, nodigen we u uit om met de functionaris voor gegevensbescherming contact op te nemen.

 


Top

login
zoek