Zeldzame tumoren

De Stichting Kankerregister heeft met financiële steun van Kom op tegen Kanker onderzoek naar zeldzame tumoren in Vlaanderen uitgevoerd en dit heeft geresulteerd in een rapport.

Naast een algemene inleiding, een gedetailleerde methodologie, een algemene discussie en besluit is het rapport opgedeeld in 2 grote delen.

In het eerste deel wordt een overzicht gegeven van de incidentie, de trends en de overleving van alle zeldzame tumoren in Vlaanderen.

In het tweede deel worden voor 11 geselecteerde tumoren de diagnostiek, stagering en behandeling meer gedetailleerd besproken.

Technische informatie in verband met de selectie van tumoren, tijdsframes voor behandeling en nomenclatuurcodes voor de medische prestaties worden vermeld in de appendices.

 

 

 

 


Voor meer info over dit project kan je terecht bij de Stichting Kankerregister per telefoon op 02/250 10 10, of per mail via info@kankerregister.org.


login
zoek