Web Based Cancer Registration (WBCR)

Voordelen    

Toegang verkrijgen tot de onlineapplicaties

 

Stichting Kankerregister streeft naar een volledige en kwalitatieve kankerregistratie. Om dat te bereiken is de rechtstreekse aanlevering van registratiegegevens vanuit de zorgprogramma's naar het Kankerregister onontbeerlijk.


Rechtstreekse aanlevering van klinische registratiegegevens aan het Kankerregister is mogelijk

  • voor ziekenhuizen die met een eigen applicatie werken via sFTP i.e. beveiligde bestandstransfer via de website van het kankerregister. (De link en de procedure hiertoe kan je hier binnenkort vinden.)
  • via een beveiligde cd-rom  voor ziekenhuizen die met een eigen applicatie werken
  • via de onlineapplicatie WBCR die door de ziekenhuizen als applicatie kan worden aangewend

 

De WBCR-applicatie bestaat uit een standaardkankerregistratie en projectspecifieke registratiemodules.


Via het luik Standaardkankerregistratie is het mogelijk om online het standaardkankerregistratieformulier (MOC-formulier, Annex 55) in te vullen en te verzenden naar Stichting Kankerregister, zowel voor nieuwe diagnoses van kanker als voor follow-up.
De onlineapplicatie laat toe om, na het verzenden van een registratie, een uitprint te maken van het MOC-formulier om te versturen naar de verzekeringsinstelling van de patiënt voor terugbetaling van de MOC.

Top

Voordelen WBCR-applicatie    

Omwille van het gebruik van het eHealth-platform is de toegang tot de online applicatie strikt gereguleerd. Afhankelijk van het toegekende profiel kan de gebruiker bepaalde gegevens al dan niet raadplegen. Meer informatie over die profielen is beschikbaar in de handleiding.


De webservice 'IdentifyPerson', ter beschikking gesteld door eHealth, maakt de invoer van de patiëntgegevens makkelijker, vlotter en gebruiksvriendelijker. Op basis van het INSZ-nummer (identificatienummer sociale zekerheid) kan de gebruiker de gegevens van een patiënt in het Rijksregister en de Kruispuntbankregisters raadplegen.


In de onlineapplicatie WBCR zijn een aantal interne controles voorzien die de kwaliteit van de doorgestuurde gegevens garanderen.  Alvorens een registratie verzonden kan worden, wordt deze steeds gevalideerd. Afhankelijk van de uitkomst van die validatie kunnen waarschuwingen of foutboodschappen aan de gebruiker getoond worden.

 
De applicatie laat toe om registraties te bewaren alvorens ze te verzenden. Daardoor kunnen onvolledige registraties aangevuld worden met extra gegevens wanneer die beschikbaar zijn (bv. over de uitgevoerde of geplande behandelingen).


Gebruikers hebben steeds toegang tot de eigen registratiegegevens. De applicatie biedt meerdere mogelijkheden om de verzonden of bewaarde registraties te raadplegen:

  • in de online applicatie zelf
  • via het downloaden van een csv- of txt-bestand
  • in pdf-formaat


Een gebruiksvriendelijke interface met verklarende helpteksten bij de belangrijkste variabelen en opzoekmogelijkheid voor de ICD-O-3 codering van primaire tumorlokalisatie en histologische diagnose faciliteert de invoer van gegevens.

Top 

Toegang verkrijgen tot de online applicaties  

De toegang tot de onlineapplicatie verloopt via het eHealth-platform. Via dat platform wordt een beveiligde toegang tot de applicatie gegarandeerd.

Het verkrijgen van toegang gebeurt via de Verantwoordelijke Toegang Entiteiten (VTE) van het ziekenhuis. Voor meer informatie verwijzen wij naar de handleiding.

Top

Meer info

Voor meer info kan je steeds terecht bij de helpdesk WBCR: via info@kankerregister.org, of 02/250 10 10


Top

login
zoek