Structuur

Het Kankerregister bestaat uit     

• de Raad van Bestuur
• het Raadgevend Comité
• een team medewerkers


Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur neemt de leiding van de Stichting Kankerregister op zich.

In de Raad zetelen vertegenwoordigers van
• de minister van Sociale Zaken,
• de minister van Volksgezondheid,
• de gemeenschappen
• en de verzekeringsinstellingen.

Ze bestaat uit een gelijk aantal leden van elk taalstelsel. De voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad zijn afkomstig uit verschillende taalgemeenschappen.

Top 

Raadgevend Comité

Het Raadgevend Comité ziet toe op de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van kankerregistratie en keurt rapporten goed.

Het Raadgevend Comité telt 33 effectieve leden en 33 plaatsvervangende leden, verdeeld volgens de taalpariteit. De voorzitter en de ondervoorzitter behoren tot verschillende taalgemeenschappen.

 Top

Medewerkers

Een team van speciaal daartoe opgeleide medewerkers staat in voor de dagelijkse werking van Het Kankerregister.

De personeelsequipe van de Stichting Kankerregister is heel gediversifieerd.

Ze bestaat uit:

  • artsen
  • datamanagers
  • administratief personeel
  • wetenschappelijke medewerkers
  • tijdelijke medewerkers die verantwoordelijk zijn voor eenmalige projecten

Top

login
zoek