Tabellen op jaarbasis

 

Je zoekt statistische gegevens van een bepaald jaar? Die kan je hier opvragen. Als je dat wil kan je jouw zoekopdracht verder opdelen per regio, geslacht of type presentatie. Bij die laatste kan je kiezen voor absolute cijfers of de resultaten per leeftijdscategorie.

 

 

Voor de registratiejaren 1999  tot en met 2003 stellen we geen gegevens beschikbaar voor Wallonië en Brussel (en bijgevolg ook niet voor België), aangezien die regio's pas later dan Vlaanderen van start gingen met de kankerregistratie. Vanaf het incidentiejaar 2004 is er voor deze regio's wel een volledige dekking en kan je voor België en voor de drie regio's cijfers opvragen.

 

 

 


Year: Gender: Region: Presentation:  

Top

login
zoek