Aanvraag specifieke gegevens

Het Kankerregister ontvangt jaarlijks heel wat vragen naar informatie. Door de gevoelige aard van die gegevens, moet het kankerregister strikte normen en procedures hanteren bij het vrijgeven van dergelijke informatie. De principes van confidentialiteit moeten toegepast worden ongeacht of de informatie bestemd is voor het algemeen publiek, de autoriteiten, onderzoekers, studenten, media, farmaceutische bedrijven,...


Het kankerregister heeft de verantwoordelijkheid er op toe te zien dat het bij het vrijgeven van informatie niet mogelijk is om een individu (patiënt en/of behandelend arts) direct of indirect te identificeren.

Aangezien wij gefinancierd worden met publieke middelen zijn de (anonieme) epidemiologische en statistische analyses op basis van data uit ons register vrij opvraagbaar, behalve voor organisaties met winstoogmerk die, naar analogie met andere kankerregisters in Europa, een beperkte fee moeten betalen (BCR Code for data requests of for-profit organizations).


Als je de informatie die je zoekt niet kunt vinden in de cijfers en verslagen op onze website,
kan je steeds contact opnemen met het Kankerregister via het emailadres info@kankerregister.org. Wij helpen je graag verder bij het optimaliseren en definiëren van jouw aanvraag.

 

Als u een organisatie met winstoogmerk bent, kunt u uw aanvraag via het BCR Data Request Form for profit organisations sturen naar info@kankerregister.org.


Definities

  • Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een ge├»dentificeerd of identificeerbaar (direct of indirect) natuurlijk persoon (naam, woonplaats, combinatie van factoren,...).
  • Gecodeerde persoonsgegevens: persoonsgegevens die geen element bevatten op grond waarvan de persoon direct of indirect kan worden ge├»dentificeerd en waaraan een code is toegekend als enig middel om het gegeven met de betrokken persoon in verband te brengen. Dit blijven persoonsgegevens.
  • Anonieme gegevens: gegevens die nooit (direct noch indirect) met een betrokken persoon in verband kunnen worden gebracht en derhalve geen (of niet langer) persoonsgegevens zijn.
  • Geaggregeerde gegevens: Anonieme gegevens, die het resultaat zijn van het samenvoegen van individuele data, die ontdaan zijn van alle identificatoren en van alle gegevens die door combinatie aanleiding zouden kunnen geven tot identificatie van een individu. Het samenvoegen van dergelijke gegevens kan gebeuren volgens specifieke criteria (bv leeftijd, geslacht,diagnose,...)

Top

login
zoek