Preventie

 

Kerntaken

       Het opzetten van een centraal cyto-histopathologieregister (CHP) voor een effectieve organisatie en kwaliteitsevaluatie van de kankerscreeningsprogramma's.

Opzetten van CHP registers

  •        Alle laboratoria voor pathologisch anatomie zijn sinds 2010 wettelijk verplicht om alle resultaten van borst-, baarmoederhals- en colorectale stalen door te geven aan de Stichting Kankerregister (SKR).
  •        Deze cyto-histopathologieregisters wordt aangevuld met de nomenclatuurgegevens van het InterMutualistisch Agentschap (IMA). Dit zijn de terugbetalingsgegevens van medische prestaties die relevant zijn voor de opsporing, opvolging en behandeling van deze kankers.

Objectieven

  •        Uitsluitingslijsten: Deze worden opgesteld door SKR en doorgegeven aan de screeningsorganisaties. Dit zijn lijsten van personen voor wie een screeningsonderzoek (nog) niet nodig is zodat de uitnodigingen zeer doelgericht kunnen verstuurd worden.
  •        Registratie van de opvolging: Elke afwijkende screening moet verder opgevolgd worden door een vervolgonderzoek. Een afwijkend screeningsonderzoek wijst immers niet met zekerheid op kanker. Een vervolgonderzoek moet hierover uitsluitsel geven. De gegevensbanken van SKR laten toe om na te gaan of de patiënt na een afwijkend screeningsresultaat doorverwezen wordt naar een arts en wat het resultaat is van het vervolgonderzoek.
  •        Analyse van screen-gedetecteerde kankers en intervalkankers: Intervalkankers zijn kankers die gediagnosticeerd zijn na een negatieve screening binnen een tijdspanne die gelijk is aan het screeningsinterval.
  •        Kwaliteitsindicatoren: Het Kankerregister berekent jaarlijks een aantal parameters om de algemene kwaliteit van de screeningsprogramma's op te volgen en zo nodig bij te sturen.
  •        Screening gerelateerde onderzoeksprojecten: De cyto-histopathologieregisters bieden een schat aan gegevens voor allerlei onderzoeksprojecten.

Samenwerking met screeningsorganisaties

 


Top

login
zoek