Kankerregistratie

Ziekenhuizen met zorgprogramma's voor oncologische basiszorg en ziekenhuizen met zorgprogramma's voor oncologie en diensten voor anatomopathologie zijn wettelijk verplicht mee te werken aan de kankerregistratie. 

 

De Stichting Kankerregister waakt bij de verwerking en het gebruik van die registratiegegevens over de bescherming van de privacy. Zij geeft daarom geen persoonsgegevens vrij.


Top

login
zoek