Historiek

De eerste stappen van het nationaal kankerregister ...

Oorspronkelijk (vanaf 1950) steunde de registratie uitsluitend op de gegevens die door de ziekenfondsen werden opgevraagd bij de behandelende arts. De registratie gebeurde op vrijwillige basis, op dat ogenblik was er nog geen nationaal kankerregister. Het is maar vanaf 1983 dat het Nationaal Kankerregister (NKR) opgericht en beheerd werd door het Belgisch Werk tegen Kanker. Een evaluatie van deze gegevens toonde een belangrijke onderregistratie aan.


Naar een registratienetwerk in Vlaanderen

Aan het einde van de jaren tachtig ontstonden in Vlaanderen verschillende initiatieven van kankerregistratie naast het NKR. Ook deze registratiesystemen afzonderlijk boden geen nauwkeurig beeld van de ziekte in Vlaanderen. De Vlaamse overheid subsidieerde vanaf 1994 tot en met het werkingsjaar 2005 de uitbouw van een kankerregistratienetwerk in Vlaanderen. De coördinatie ervan werd toevertrouwd aan de Vlaamse Liga tegen Kanker (sinds 2014 Kom op tegen Kanker).


Internationale erkenning

De bundeling van middelen en krachten binnen een Vlaamse kankerregistratienetwerk resulteerde in een internationale erkenning. In 2001 werden de gegevens voor Vlaanderen voor het eerst opgenomen in de gezaghebbende publicatie 'Cancer Incidence in Five Continents' van de International Association of Cancer Registries (IACR).


Verplichte deelname aan de kankerregistratie

In 2003 werden de terugbetaling van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC) en de oncologische zorgprogramma's geïntroduceerd. Naast een verplichte deelname aan de kankerregistratie werd het gebruik van een standaard registratieformulier in de ziekenhuizen geïntroduceerd.


Vlaanderen, Brussel en Wallonië slaan de handen in elkaar

De Stichting Kankerregister werd op 28 juni 2005 opgericht om de contuïniteit van de kankerregistratie in België te verzekeren.

Op 17 mei 2006 volgde de officiële inhuldiging in aanwezigheid van Rudy Demotte, toenmalig federaal minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Catherine Fonck, toenmalig minister van Gezondheid, Kinderwelzijn en Hulpverlening aan de Jeugd van de Franse Gemeenschap en een vertegenwoordiger van toenmalig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Inge Vervotte.

Deze nieuwe onafhankelijke structuur bundelt de verschillende initiatieven van Vlaanderen, Wallonië en Brussel en is in hoofdzaak gebaseerd op het vroegere Vlaamse Kankerregistratienetwerk. Hiermee werd een belangrijke stap gezet in de kankerregistratie in België.

Sinds haar oprichting werkt de Stichting Kankerregister verder aan de uitbouw van een kankerregistratienetwerk voor België. Door de bundeling van middelen en krachten binnen een nationaal netwerk wil de Stichting Kankerregister een kwalitatieve en kwantitatieve meerwaarde realiseren in de kankerregistratie, niet alleen op nationaal maar ook op internationaal vlak.


Een wettelijke basis voor de kankerregistratie

Op 13 december 2006 werd de wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid bekrachtigd. Artikel 39 van deze wet beschrijft in detail de organisatie van de kankerregistratie in België.

 

Logo

Bij de officiële inhuldiging van de Stichting Kankerregister, stelde minister Rudy Demotte het logo van de Stichting Kankerregister voor.

Dez werd als winnaar gekozen uit een zeventigtal inzendingen. Tom Peeters bracht met zijn ontwerp het Kankerregister op een treffende manier in beeld. Het volgende idee lag aan de basis van het logo: "Kankerpatiënten voelen zich gevangen omwille van hun ziekte en zij trekken streepjes, net zoals gevangenen, om hun dagen af te tellen naar de oplossing of de vrijheid".


Top

login
zoek