Cijfers over kanker


Geregeld publiceert de Stichting Kankerregister cijfers over de incidentie, mortaliteit en overleving van kanker. Op de website kan je steeds de meest recente gegevens terugvinden.

 
Op zoek naar een volledig overzicht van de meest recente cijfers? De Stichting Kankerregister bundelt die gegevens in een rapport dat je hier kan downloaden.


De jaarlijkse cijfers kan je raadplegen in tabelvorm. Die tabellen hernemen de incidentiecijfers per tumorlokalisatie en geslacht. Aparte tabellen zijn beschikbaar voor België, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Indien je gegevens wenst over een specifiek tumortype kan je onze handige tool gebruiken. Na selectie van het gewenste tumortype, regio, incidentiejaar en geslacht kan je de bijhorende grafiek raadplegen. De onderliggende cijfers zijn eveneens te downloaden in excel.


Vind je nog steeds jouw gading niet, contacteer dan het Kankerregister voor meer specifieke tabellen en grafieken. Wij kunnen bijkomende en meer specifieke gegevens aanleveren over bijvoorbeeld de primaire tumorlokalisatie, het tumorstadium, de histologische diagnose. Hou er rekening mee dat we bepaalde gegevens niet onmiddellijk ter beschikking kunnen stellen omdat het berekenen ervan enige tijd vergt en moet ingepland worden tussen de andere activiteiten van het Kankerregister. We doen uiteraard ons best om de tijd tussen je aanvraag en de aanlevering zo kort mogelijk te houden.


Gegevens over kleine geografische regio's of gegevens op recordniveau zijn ook beschikbaar bij het Kankerregister. Bij de evaluatie van dergelijke specifieke aanvragen hanteren wij echter strikte normen en procedures. De voorwaarden en de documenten nodig voor dergelijke aanvragen kan je hier raadplegen.

 

Belangrijkste cijfers 2021

·        In 2021 werden in België 74.998 nieuwe diagnoses van kanker (exclusief non-melanoma huidkanker) geregistreerd.

·        Ongeveer één op drie mannen en één op vier vrouwen krijgt met de ziekte te maken voor hun 75ste verjaardag.

·        Kanker treft voornamelijk oudere personen. Respectievelijk 69% van de vrouwen en 81% van de mannen is 60 jaar of ouder op het moment van diagnose.

·        De meest voorkomende kankers zijn:

 

Overzicht van de tien meest voorkomende kankers per geslacht in Belgie in 2021. Klik om te vergroten.

 

Inschattingen voor 2022

Dankzij de gegevens van de laboratoria voor pathologische anatomie is een inschatting gemaakt van het aantal kankerdiagnoses in België in 2022:

    • 74.249 nieuwe diagnoses van kanker (exclusief non-melanoma huidkanker) waarvan 40.335 bij mannen en 33.914 bij vrouwen.
    • De vaakst gestelde diagnoses blijven prostaatkanker (12.732) bij mannen en borstkanker bij vrouwen (10.879) gevolgd door longkanker (8.983) en dikkedarmkanker (7.327).

Via het European Cancer Information System (ECIS) van de Europese Commissie (https://ecis.jrc.ec.europa.eu/) kan u eveneens de inschatting van de kankerincidentie in 2022 raadplegen. ECIS berekende deze inschattingen op basis van de trends uit het verleden. De inschattingen van het Belgische Kankerregister (BCR) maken daarentegen gebruik van gegevens van de laboratoria voor pathologische anatomie voor 2022. Een vergelijking tussen beide inschattingen is moeilijk vanwege de totaal verschillende methodologieën. Hoewel de inschattingen voor de meeste tumoren vergelijkbaar lijken te zijn, laten de ECIS-schattingen aanzienlijke verschillen zien voor sommige vormen van kanker, waaronder prostaatkanker (17% lager) en colorectale kanker (8% hoger), vergeleken met de schattingen van het BCR. Deze houden waarschijnlijk verband met recente veranderingen in incidentietrends die eerder worden opgemerkt via onze methodologie.

Definitieve cijfers over 2022 worden verwacht tegen de zomer van 2024.

 

 


Top

login
zoek