Barrett Esophagus - RadioFrequency Ablation

 

Het registratieproject "Barrett Esophagus - RadioFrequency Ablation" (BE-RFA) is een initiatief van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) in samenwerking met de verplegingsinrichtingen die door het RIZIV erkend zijn om radiofrequentie ablatie (RFA) uit te voeren bij Barrett slokdarm.

 

De door het RIZIV erkende verplegingsinrichtingen waar RFA wordt uitgevoerd, dienen alle rechthebbenden met Barrett slokdarm te registreren binnen dit registratieproject teneinde een tegemoetkoming van de verplichte verzekering te kunnen genieten voor de verstrekkingen betreffende katheters voor RFA bij Barrett slokdarm.

 

Dit registratieproject is online beschikbaar sinds oktober 2018 en includeert alle patiënten waarbij één of meerdere RFA behandeling werden uitgevoerd vanaf 1 april 2016 (of een latere toetredingsdatum tot de lijst van erkende verplegingsinrichtingen). De registratie verloopt via de Web Based Cancer Registration (WBCR) applicatie van het Kankerregister (projectmodule BE-FRA). Meer informatie over het gebruik van deze applicatie is beschikbaar in de BE-RFA WBCR handleiding.

 

 

De BE-RFA projectmodule omvat zowel een primair registratieformulier als een follow-up registratieformulier, waarbinnen de volgende gegevens geregistreerd moeten worden: indicatie, anatomopathologische stadiëring, type behandeling, resultaat en complicaties.

 

Het primair registratieformulier is opgesplitst in 2 delen die beide afzonderlijk ingevuld en verzonden dienen te worden.

  • Deel I verzamelt informatie met betrekking tot de medische achtergrond van de patiënt en de eerste RFA behandeling (RFA1). Dit deel dient na de eerste RFA behandelingsessie ingevuld en verzonden te worden.
  • Deel II verzamelt informatie met betrekking tot de overige RFA behandelingsessies (RFA2-RFA8) en dient enkel ingevuld te worden indien de behandeling van het letsel uit meerdere RFA behandelingsessies bestaat. Om Deel II in te vullen dient een nieuw primair registratieformulier formulier gestart te worden.
    Er kunnen tot acht verschillende RFA behandelingsessies geregistreerd worden.
    .

 

Het follow-up registratieformulier dient jaarlijks ingevuld te worden voor de eerste twee jaar en iedere twee jaar nadien (i.e. 1, 2, 4, 6, 8, ... jaar na de laatste RFA sessie). Het bevat informatie over alle follow-up-endoscopieën die tijdens een bepaalde follow-up periode werden uitgevoerd.

Uitgebreid informatie over de te registreren variabelen binnen de BE-RFA projectmodule en enkele 'Frequently Asked Questions' zijn beschikbaar in de BE-RFA project manual.

De BE-RFA registratiemodule is enkel beschikbaar in het Engels en is toegankelijk voor alle WBCR gebruikers.

Indien u meer informatie wenst over het Barrett Esophagus - RadioFrequency Ablation project, kan u ons contacteren via BERFA@kankerregister.org of via 02 / 250 10 12.


 


login
zoek