Pay for Performance

In het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering werd een Pay for Performance programma (P4P) ingevoerd. "Pay for performance" is het mechanisme dat de beloning voor geleverde zorg rechtstreeks in verband brengt met de bereikte resultaten op gebied van structuur-, proces- en/of uitkomstindicatoren. P4P wordt wereldwijd steeds meer gebruikt als middel om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

 
Pay for Performance 2018

Het P4P-programma 2018 werd ontwikkeld door de werkgroep Pay for Quality (P4Q) van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Onder de pathologie gebonden indicatorenset 2018 vallen 9 procesindicatoren en 1 structuurindicator die tot het domein oncologie behoren: 4 procesindicatoren borstkanker, 5 procesindicatoren andere kwaadaardige tumoren en 1 structuurindicator niet verplichte, kwaliteitsbevorderende klinische registratie.
Op vraag van de overheid en met goedkeuring van de ziekenhuizen heeft de Stichting Kankerregister de indicatoren op ziekenhuisniveau berekend en de resultaten overgemaakt aan de cel kwaliteit en patiëntveiligheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

De 4 procesindicatoren borstkanker zijn (gebruikte methodologie van deze indicatoren vindt u terug via de indicatorenfiche):
- % patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker in de loop van incidentiejaren 2012-2014 die binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum besproken werden op een Multidisciplinair Oncologisch Consult.
- % patiënten gediagnosticeerd met een unifocale pT1 borsttumor in de loop van incidentiejaren 2012-2014 die geen neo-adjuvante therapie kregen en borstsparende chirurgie (BSC) ondergingen, niet gevolgd door mastectomie binnen 6 maanden na BSC.
- % patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker in de loop van incidentiejaren 2012-2014, waarvoor het klinisch stadium (cTNM) als ongekend geregistreerd staat bij de Stichting Kankerregister.
% patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker in de loop van incidentiejaren 2012-2014 en die een chirurgische ingreep (borstsparende chirurgie en/of mastectomie) ondergingen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum, waarvoor het pathologisch stadium (pTNM) als ongekend geregistreerd staat bij de Stichting Kankerregister.


De 5 procesindicatoren andere kwaadaardige tumoren zijn (gebruikte methodologie van deze indicatoren vindt u terug via de indicatorenfiche): % patiënten gediagnosticeerd met invasieve kanker (respectievelijk rectum-, prostaat-, long-, endometrium- en hoofd-en halskanker) in de loop van incidentiejaren 2013-2015, waarvoor het klinisch stadium (cTNM) als ongekend geregistreerd staat bij de Stichting Kankerregister.


Voor de structuurindicator niet verplichte, kwaliteitsbevorderende klinische registratie werd voor de registratieprojecten EFFECT (incidentiejaren 2012-2015), Head&Neck_Orofarynx (incidentiejaren 2012-2015) en PROCARE (incidentiejaren 2010-2012) de vrijwillige bijdrage van de erkende Belgische ziekenhuizen nagegaan. Een proportionele bijdrage >= 20% van de mogelijk registreerbare gevallen per project werd als cut-off vastgelegd.

 

Pay for Performance 2019

Het P4P-programma werd ontwikkeld door de werkgroep Pay for Quality (P4Q) van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Onder de pathologie gebonden indicatorenset 2019 vallen 5 procesindicatoren en 1 uitkomstindicator die tot het domein oncologie behoren: 4 procesindicatoren klinische registratie door een zorgprogramma oncologie, 1 procesindicator klinische registratie door zorgprogramma's oncologie en/of laboratoria voor pathologische anatomie en 1 uitkomstindicator postoperatieve mortaliteit.

Op vraag van de overheid en met goedkeuring van de ziekenhuizen heeft de Stichting Kankerregister de indicatoren op ziekenhuisniveau berekend en de resultaten overgemaakt aan de cel kwaliteit en patiëntveiligheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

De 4 procesindicatoren klinische registratie door een zorgprogramma oncologie zijn (gebruikte methodologie van deze indicatoren vindt u terug via de indicatorenfiche):

-          % patiënten gediagnosticeerd met invasieve prostaatkanker in de loop van incidentiejaren 2015-2016, waarvoor het pathologisch stadium (pTNM) niet is aangeleverd door een zorgprogramma oncologie aan de Stichting Kankerregister en die een chirurgische ingreep ondergingen t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum

-          % patiënten gediagnosticeerd met invasieve longkanker in de loop van incidentiejaren 2015-2016, waarvoor het pathologisch stadium (pTNM) niet is aangeleverd door een zorgprogramma oncologie aan de Stichting Kankerregister en die een chirurgische ingreep ondergingen t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum

-          % patiënten gediagnosticeerd met invasieve colonkanker in de loop van incidentiejaren 2015-2016, waarvoor het pathologisch stadium (pTNM) niet is aangeleverd door een zorgprogramma oncologie aan de Stichting Kankerregister en die een chirurgische ingreep ondergingen t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum

-          % patiënten gediagnosticeerd met invasieve rectumkanker in de loop van incidentiejaren 2015-2016, waarvoor het pathologisch stadium (pTNM) niet is aangeleverd door een zorgprogramma oncologie aan de Stichting Kankerregister en die een chirurgische ingreep ondergingen t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum

De procesindicatoren klinische registratie door zorgprogramma's oncologie en/of laboratoria voor pathologische anatomie is (gebruikte methodologie van deze indicator vindt u terug via de indicatorenfiche): % patiënten met geopereerde spinocellulaire hoofd- en halskanker gediagnosticeerd in de loop van incidentiejaren 2009-2014, waarvoor de pTNM beschikbaar is in de databank van de Stichting Kankerregister.

De uitkomstindicator postoperatieve mortaliteit is (gebruikte methodologie van deze indicator vindt u terug via de indicatorenfiche): % postoperatieve mortaliteit op 90 dagen na radicale chirurgie voor rectumkanker gediagnosticeerd in de loop van incidentiejaren 2014-2016.


Voor meer informatie over het Pay for Performance programma kan u contact opnemen met p4q@health.belgium.be.

Indien u meer informatie wenst over hoe de indicatoren voor het domein oncologie werden berekend, kan u ons contacteren via info@kankerregister.org.